Information om nickel, bly och kadmium

Vid inköp av varor följer vi naturligtvis EU:s direktiv om nickel, bly och kadmium. Alla smyckesdelar vi väljer att köpa in ska enligt leverantören vara nickelsäkra och inte innehålla varken bly eller kadmium.

För att kontrollera att metalldelar är godkända enligt EU:s krav på nickel och alltså är nickelgodkända så gör vi stickprovskontroller på allt som köps in med hjälp av Apotekets nickeltest .

Tyvärr finns idag ännu inget självtest för bly och kadmium utan vi måste förlita oss på leverantörerna när de anger att det är fritt från kadmium och bly.

 

Produkter
Övrigt